Numerologie

Er is orde in het heelal, vanaf het atoom tot het zonnestelsel en daarbuiten. Er is een nieuwe ontwakende belangstelling voor het ritme binnen die orde waardoor we opnieuw de ritmische trillingen kunnen gaan voelen en begrijpen. Sinds Pythagoras, maar zeker ook al lang daarvoor, zijn we op zoek naar de sleutel die ons bewustzijn kan openen om ons informatie te verschaffen over ons bestaan op aarde. Met andere woorden proberen wij onze eigen orde te analyseren en leren begrijpen. Pythagoras leerde ons dat alles in de wereld bestaat uit trillingen die vastgelegd kunnen worden in getallen met hun eigen symboliek. Of het nu geuren of kleuren zijn, afstanden tussen en omwentelingen van planeten, ritme van dag en nacht door het jaar heen: alles heeft zijn getal.

Dus ook je achternaam, voornaam en geboortedatum, want niemand komt zomaar toevallig op een bepaalde plaats, tijd en naam ter wereld. Ook van jouw leven bestond reeds een blauwdruk voordat je hier ter wereld kwam. Net als in de bouw kan er niets goed gaan als er geen architect en constructeur vooraf ontwerpen en berekeningen hebben gemaakt. Dat gebeurt omdat er orde moet zijn, niet alleen in het heelal maar ook in jou en in je relatie tot anderen. In de blauwdruk werd alles reeds vastgelegd, stap voor stap, van geboorte tot dood wat je in dit leven tot uiting moet brengen, de mogelijkheden en valstrikken en alles wat je daarvan te leren hebt. Want dat is de kern, je moet leren, want zonder leren zal er nooit groei kunnen zijn.

Numerologie is getallenleer waarbij de symbolische betekenis kan worden gelezen uit berekeningen van je geboortedatum en uit je naam als die is omgezet in cijfers. Deze uitkomsten vormen voor ieder mens een uniek getallenstelsel en is daardoor zeker niet toevallig. Deze getallen vormen eigenlijk je levensplan. Niet alleen wie je bent maar ook wie je wordt op basis van wie je wilt zijn. Soms zelfs wat je mag doen. Door de volledig objectieve berekening en benadering van de symboliek van het getal wordt de invloed van de mens volledig geŽlimineerd.

Het gaat vreemd genoeg eigenlijk niet om de numerologie. Het gaat erom dat er een weg gevonden wordt om voor jezelf duidelijk te krijgen waarom je hier bent, wat je moet doen maar ook moet laten. Wat je moet leren om in vrede te leven met jezelf en anderen, om een rechtvaardiger verdeling van rijkdom en kennis.

Siem van Zandwijk
sjc@vanzandwijk.nl